Blog

Home » Blog
VERBOUWPREMIE VLOER

VERBOUWPREMIE VLOER

Voor welke gebouwen Het gebouwmoet minstens 15 jaar oud zijn op de datum van de aanvraag van Mijn VerbouwPremie. Deze controle gebeurt aan de hand van de aansluitingsdatum op het elektriciteitsdistributienet of op basis van de meest recente gegevens van de Federale Overheidsdienst Financiën. Bij betwisting geldt de oudste van de twee data. Elk gebouw dat minstens 15 jaar oudis, komt in aanmerking voor een premie voor vloerisolatie op volle grond of kelderplafondisolatie. Voor de andere werken (zie rubriek ‘Wat’) kunnen enkel woningen en appartementen van eigenaar-bewoner of SVK-verhuurdersin aanmerking komen. U kunt de premie aanvragen voor de renovatie van een bestaand gebouw, zoals een woning, een appartement, een appartementsgebouwof andere...

INKOMENSGRENS VOOR EEN VERBOUW PREMIE

INKOMENSGRENS VOOR EEN VERBOUW PREMIE

De inkomensgrenzen voor 2023 worden als volgt bepaald: U behoort als eigenaar-bewoner tot de laagste inkomenscategorie en komt in aanmerking voor de hoogste premiebedragen voor alle categorieën van werken, als uw jaarlijks inkomen gelijk aan of lager is dan: 40.730 euro voor een alleenstaand persoon 57.020 euro voor een alleenstaande persoon met 1 iemand ten laste, te verhogen met 4.160 euro per bijkomende persoon ten laste 57.020 euro voor een koppel, te verhogen met 4.160 euro per bijkomend persoon ten laste. U behoort als eigenaar-bewoner tot de middelste inkomenscategorie en komt in aanmerking voor aanzienlijke premies voor alle categorieën van werken (behalve gascondensatieketel), als uw...

DAKISOLATIE PREMIE

DAKISOLATIE PREMIE

 Dakisolatie voor doe-het-zelvers Plaats je zelf je dakisolatie? Dan kan je ook aanspraak maken op een premie voor de aankoop van het isolatiemateriaal. Voorwaarde is wel dat de datum van je facturen tussen 1 juli 2022 en 30 april 2023 gelegen is en dat de facturen op het moment van de aanvraag maximaal 2 jaar oud zijn. De premie bedraagt minstens 6 euro per m² en kan onder bepaalde voorwaarden oplopen tot 12 euro per m². Premie voor dakisolatie of zoldervloerisolatie – doe-het-zelf (Fluvius) | Vlaanderen.be