VERBOUWPREMIE VLOER

VERBOUWPREMIE VLOER

Voor welke gebouwen

  • Het moet minstens 15 jaar oud zijn op de datum van de aanvraag van Mijn VerbouwPremie. Deze controle gebeurt aan de hand van de aansluitingsdatum op het elektriciteitsdistributienet of op basis van de meest recente gegevens van de Federale Overheidsdienst Financiën. Bij betwisting geldt de oudste van de twee data.
  • Elk gebouw dat minstens 15 jaar oudis, komt in aanmerking voor een premie voor vloerisolatie op volle grond of kelderplafondisolatie. Voor de andere werken (zie rubriek ‘Wat’) kunnen enkel woningen en appartementen van  of in aanmerking komen.

U kunt de premie aanvragen voor de

  • renovatie van een bestaand gebouw, zoals een , een , een of andere gebouwen (=niet-residentiële gebouwen) gelegen in het Vlaamse Gewest
  • realisatie van een nieuwe woning (gelegen in het Vlaamse Gewest) door (het verbouwen van een bestaand gebouw, bijvoorbeeld een bedrijfspand of schuur die wordt verbouwd tot een woning).

Een gebouw dat gesloopt en volledig herbouwd wordt, komt niet in aanmerking. Voor vervangingsbouw geldt in veel gevallen een verlaagd btw-tarief voor afbraak en wederopbouw (6% i.p.v. 21%). Particulieren die niet in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief, kunnen in het Vlaamse gewest onder bepaalde voorwaarden een sloop- en heropbouwpremie aanvragen.

Mijn VerbouwPremie voor vloer | Vlaanderen.be

Leave a Reply

Your email address will not be published.